„Furnizare de servicii socio-medicale prin Centrul Comunitar de zi "O șansă pentru fiecare" din comuna Țânțăreni, județul Gorj” - COD MYSMIS 130380

Comuna Țânțăreni

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Obiectiv specific: 5.2.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de saracie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC Titlul proiectului: Furnizare de servicii socio-medicale prin Centrul Comunitar de zi "O șansă pentru fiecare" din comuna Țânțăreni, județul Gorj Contract POCU: POCU/303/5/2/130380 Beneficiar: Comuna Țânțăreni