23 Iulie 2020

Comuna Țânțăreni, în parteneriat cu Fundația Centrul Medical de Reabilitare Craiova, demarează proiectul cu titlul: Furnizare de servicii socio-medicale prin Centrul Comunitar de zi „O șansă pentru fiecare” din comuna Țânțăreni, județul Gorj.

Proiectul este cofinanțat Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,

Axa prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității,

Obiectiv specific: 5.2.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC,

Contract POCU:  POCU/303/5/2/130380

Cod MySMIS: 130380

Durata de implementare a proiectului : 30 de luni in perioada 23 iulie 2020 – 22 ianuarie 2023.

Valoarea totală a proiectului: 3.876.322,23 lei.

Obiectivul general al proiectului este :promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare prin oferirea de servicii socio-medicale integrate, măsuri de ocupare, servicii de asistență juridică și activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit în rândul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comuna Țânțăreni, județul Gorj.

Rezultate așteptate:

– 260 persoane din comuna Țânțăreni, județul Gorj vor beneficia de servicii socio-medicale integrate, pentru: 

  • persoane vârstnice

– îngrijire (casnica) la domiciliu -30 persoane

– spalatorie sociala  – 60 persoane

– socializare si petrecerea timpului liber (jocuri de sah, remi, table, practicarea mestesugurilor locale: crosetat, impletit, cusut artizanal) – 90 persoane

– servicii medicale – 90 persoane (evaluarea starii de sanatate si vitaminizari; recuperare medicala prin electroterapie)

copii

– informare și conștientizare privind discriminarea (educatie privind mediul inconjurator/pastrarea curateniei in comuna)- 40 beneficiari

– socializare si petrecerea timpului liber (cursuri TIC, jocuri de sah, remi, table, lectura, programe culturale, teatru, poezie, cantece) – 40 beneficiari

– servicii medicale – 40 beneficiari (recuperare medicala prin kinetoterapie)

– educatie sanitara – 40 beneficiari

tineri si adulti

– cursuri de formare profesionala (ingrijitor la domiciliu, zidari/pietrari/tencuitori, ospatari, bucatari, electricieni, instalatori apa, canal, lucrator in comert, lucrator finisor, masseur, terapeut) – 130 persoane

– asistență juridică (reglementare acte de proprietate) – 80 persoane,

– sprijin cu privire la îmbunătățirea condițiilor de locuit (bransare la energie electrica, imprejmuire gospodarii) – 20 persoane.

„Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”

Date de contact:

Comuna ȚÂNȚĂRENI, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 123,

județul Gorj, cod poștal 217535, telefon/fax: 0253473108, 0253473109,

e_mail: primariatintareni@yahoo.com, web-site: www.primariatatareni.ro.

Fundația Centrul Medical de Reabilitare Craiova, Str. Amaradia, nr. 30, ,

județul Dolj, cod poștal 200157, telefon/fax: 0351413440, 0351413441,

e_mail: mrctcraiova@rdsmail.ro, web-site: www.icarmed.ro.

Comunicat de presă – Furnizare de servicii socio-medicale prin Centrul Comunitar de zi „O șansă pentru fiecare” din comuna Țânțăreni, județul Gorj